Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STFI-Packforsk är ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackningar och logistik. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Stark kompetens från materialkunskap till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier. Företaget har en omsättning på 250 MSEK och har 250 anställda. STFI-Packforsk är lokaliserat i Stockholm och Örnsköldsvik och i Trondheim, Norge, genom det majoritetsägda forskningsbolaget PFI AS.

Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik
Pappers vattenresistens är en central egenskap för många förpackningar, t.ex. wellpapplådor, vätskekartong. Vid traditionell hydrofobering av papper förankrar man hydrofoba föreningar (t.ex. alkylketendimerer (AKD, alkenylbärnstenssyraanhydrid (ASA) osv) på pappersytan med hjälp av en kemisk bindning till cellulosafiberns yta. På detta sätt kan man uppnå kontaktvinklar på maximalt 115-120 . Med super- eller ultrahydrofoba ytor avses ytor med en kontaktvinkel över 140 .

Med inspiration från naturen (biomimetik), t.ex. Lotusblomman, har man studerat naturens sätt att göra superhydrofoba ytor. Naturen använder sig av en kombination av ytenergi och ytstruktur för att göra superhydrofoba ytor. Ytor av fraktal karaktär har t.ex. visat sig vara intressanta.

Examensarbetet går ut på att göra specificerade ytstrukturer på cellulosaytor och karakterisera ytorna med avseende på kontaktvinkel och vattensorption till en cellulosayta. Olika teknologier som nanoimprinting osv skulle kunna vara användbara för ändamålet. Hydrofoberingen kan göras med C-14 märkt AKD och karakteriseras med ESCA, för att få ett mått på den molekylära yttäckningen.


Kontaktpersoner:
Prof. Tom Lindström
Telefon: 08-676 73 70
E-post: [email protected]

Mikael Ankerfors
Telefon: 08-676 72 61
E-post: [email protected]

Websida:
www.stfi-packforsk.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.