Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STFI-Packforsk är ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackningar och logistik. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Stark kompetens från materialkunskap till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier. Företaget har en omsättning på 250 MSEK och har 250 anställda. STFI-Packforsk är lokaliserat i Stockholm och Örnsköldsvik och i Trondheim, Norge, genom det majoritetsägda forskningsbolaget PFI AS.

Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial
Det finns en utveckling i samhället mot en större användning av cellulosafiberbaserade naturkompositer. Exempel på ett sådant expansivt produktsegment är inredningsdelar (t.ex. paneler) och motordelar i fordon. Drivkraften i denna utveckling är lätta, bränslesnåla bilar som kan återvinnas på termisk väg (förbränning). Redan idag har man till viss del ersatt glasfiberkompositer med linfiber som förstärkningsfiber i sådana kompositer. Cellulosafibrer är lätta och billiga och har mycket hög elasticitetsmodul, men lider av en del tekniska brister som måste övervinnas när fibern används i kompositmaterial.

Till skillnad från glasfiberkompositer är cellulosafibrer fuktupptagande och om cellulosafibrer ska ha god adhesion till en olefinmatris (t.ex. PE, PP) måste man göra den hydrofila cellulosaytan kompatibel med den hydrofoba matrisen. Om polyestrar (t.ex. polymjölksyra) eller polyamider (t.ex.nylon) används som matrismaterial blir kompatibiliteten bättre.
Ett nytt forskningsfält inom materialteknologin är s.k. nanokompositer. I dessa kompositmaterial används förstärkningselement, bestående av olika typer av cellulosabaserade nanoelement, t.ex. biocellulosa, mikrofibrillär cellulosa eller mikrokristallin cellulosa. Inom detta område finns centrala problemkomplex såsom mikrofibrillering av cellulosa, adhesionsproblematiken m.m.

Examensarbetet går ut på att exploatera den potentiella användningen av cellulosabaserade nanoelement i modifierade kompositer.


Kontaktpersoner:
Prof. Tom Lindström
Telefon: 08-676 73 70
E-post: [email protected]

Mikael Ankerfors
Telefon: 08-676 72 61
E-post: [email protected]

Websida:
www.stfi-packforsk.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.