Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Tillsatsmedel för pappersstyrka

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STFI-Packforsk är ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackningar och logistik. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Stark kompetens från materialkunskap till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier. Företaget har en omsättning på 250 MSEK och har 250 anställda. STFI-Packforsk är lokaliserat i Stockholm och Örnsköldsvik och i Trondheim, Norge, genom det majoritetsägda forskningsbolaget PFI AS.


Tillsatsmedel för pappersstyrka
För papper/kartong används en rad olika torr- och våtstyrkemedel för att förbättra styrkan. Exempel är stärkelsederivat, syntetiska torr- och våtstyrkemedel, latex osv. Nya idéer och upp¬slag måste utvecklas för att öka sådana tillsatsers prestationsförmåga samtidigt som funktions¬mekanismen hos sådana tillsatsmedel behöver belysas. Inverkan av tillsatsmedlens molekylära uppbyggnad, adhesion, kristallinitet, ytspridning och kompatibilitet med cellulosan behöver belysas.

Området inrymmer flera idéer som behöver prövas men kan sägas omfatta ett studium av hur några nya typer av tillsatsmedel påverkar pappersstyrka. Examensarbetet innefattar pappers kemiska retentions- och adsorptionsfrågeställningar liksom laboratioriearkframställning och provning.


Kontaktpersoner:
Prof. Tom Lindström
Telefon: 08-676 73 70
E-post: [email protected]

Mikael Ankerfors
Telefon: 08-676 72 61
E-post: [email protected]

Websida:
www.stfi-packforsk.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.