Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STFI-Packforsk är ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackningar och logistik. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Stark kompetens från materialkunskap till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier. Företaget har en omsättning på 250 MSEK och har 250 anställda. STFI-Packforsk är lokaliserat i Stockholm och Örnsköldsvik och i Trondheim, Norge, genom det majoritetsägda forskningsbolaget PFI AS.

Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer
Det är kvalitativt känt hur fiberns ytladdningstäthet påverkar affiniteten mellan katjoniska polymerer och dispersioner och fibermaterialet. Tekniskt har man inte kunnat utnyttja dessa effekter för att optimera papperskemiska enhetsoperationer eftersom fiberns ytladdningstäthet i princip är given av kok- och blekprocessen. Med ny typ av fibermodifieringskemi t ex bio¬-oxidation , gasfasoxidation med ozon, sulfometylering osv. bör det vara möjligt att styra ytladdningstätheten på ett bättre sätt.

Examensarbetet går ut på att värdera den tekniska nyttan och potentialen i sådana modifieringar för ett antal olika massor som blivit systematisk ytladdningsmodifierade (reduktion/oxidation).

Examensarbetet kan utföras för olika papperstekniska enhetsoperationer t.ex. inom hydrofobe¬ringsområdet eller inom retentionsområdet. Målet med arbetet är således att hitta de mäldtyper (olika typer av papper) för vilket sådana modifieringar kan tänkas vara intressanta. Samverkan med pappersbruk förutses i arbetet.


Kontaktpersoner:
Prof. Tom Lindström
Telefon: 08-676 73 70
E-post: [email protected]

Mikael Ankerfors
Telefon: 08-676 72 61
E-post: [email protected]

Websida:
www.stfi-packforsk.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.