Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STFI-Packforsk är ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackningar och logistik. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Stark kompetens från materialkunskap till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier. Företaget har en omsättning på 250 MSEK och har 250 anställda. STFI-Packforsk är lokaliserat i Stockholm och Örnsköldsvik och i Trondheim, Norge, genom det majoritetsägda forskningsbolaget PFI AS.


Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa)
Mikrofibrillär cellulosa (MFC) kan tillverkas genom exfoliering av svällda fibermaterial i t.ex. spalthomogenisatorer och liknande utrustningar. Idealt kan man helt frilägga cellulosans mikrofibriller, men i praktiken så får man oftast ett mindre frilagt material. MFC är ett av de mest intressanta medlen att öka pappers styrka och eftersom det inte är vattenlösligt så kan man använda det i höga mängder utan negativa konsekvenser i form av tillskott av löst substans i processvattensystemen. Det mest uppenbara användningsområdet är som torrstyrkemedel och speciellt för system där man har höga halter löst substans, vilket försvårar användningen av klassiska katjoniska våtändesadditiver t.ex. katjoniska stärkelsederivat. Speciellt intressant är nya applikationsteknologier i kombination med olika retentionsmedelstillsatser.

Examensarbetet avser att demonstrera alternativt utvärdera ett antal olika depositionsmetoder av MFC för optimal retention/styrkeutbyte.

Kontaktpersoner:
Prof. Tom Lindström
Telefon: 08-676 73 70
E-post: [email protected]

Mikael Ankerfors
Telefon: 08-676 72 61
E-post: [email protected]

Websida:
www.stfi-packforsk.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.