Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-27

Informationsstrategier - hur vill våra medborgare möta oss? (UK 01)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Skattemyndigheten i Växjö omfattar Kalmar-, Blekinge-, Kronobergs- samt Hallands län. Varje skattekontor i skatteregionen har en skatteinformatör. Regionens skatteinformation samordnas av en samordningsgrupp med representer från hela regionen. Totalt arbetar omkring 800 personer inom Skattemyndigheten i Växjö.

Skattemyndigheten arbeter med många kanaler för marknadsföring av våra budskap, bla: broschyrer/blanketter, informationsblad, webb, olika typer av informationsträffar, mässor, ¿Temadagar¿ riktade till exempelvis arbetsgivare eller revisorer m fl. Informationen är både allmän och mera riktad beroende på målgrupp. Webben har 10 miljoner besök/år. Många utnyttjar olika e-tjänster samt möjligheterna att ladda ner skatte- och deklarationshandlingar och personbevis. Uppskattningsvis 70 av kunderna vill kunna nå skattemyndigheten per telefon och den personliga kundtjänsten vid lokalkontoren har många besök.

Möjliga frågeställningar för framtida strategier:
- Vilka är våra mål och vilka strategier skall vi ha för att förverkliga målen?
- Hur vet vi vilken typ av information våra olika målgrupper behöver?
- På vilket sätt (kanaler) vill medborgarna ha budskapet från Skattemyndigheten?
- Vilken eller vilka informationskanaler skall man satsa mer på?
- Vill man ha personlig kundtjänst, dvs telefon och expedition?
- På vilket sätt och när på dygnet vill man i så fall att vi betjänar medborgarna?
För att få en ¿utifrånvinkling¿ vill samordningsgruppen att att uppdraget görs förutsättningslöst utan alltför stor styrning från Skattemyndigheten. Naturligtvis finns Samordningsgruppen och kontaktpersonen som stöd vid behov.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.