Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Att som första utbildningsbolag utveckla en metod för fastställande av kompetensbristkostnader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
UPPGIFT
Att som första utbildningsbolag utveckla en kompetensbristkostnads-modell för fastighets-, bostads- och förvaltningsbolag för yrkesgrupperna
* Fastighetsskötare, hus- och bovärdar
* Fastighetstekniker
* Drifttekniker
* Reparatörer
* Förvaltare

När kompetensbristkostnader för respektive enskild arbetsuppgift/
funktion etc. identifierats för en yrkesgrupp, t.ex. fastighets-tekniker, omvandla denna kunskap för att tydliggöra behovet av, och vinsten av att genomföra kompetensutveckling.

Med kunskap om kompetensbristkostnaden kan ett fastighets-, bostads- eller förvaltningsbolag direkt avgöra hur lång payoff tiden för en kompetensutvecklingsåtgärd är.

Vinsten av kompetensutveckling behöver inte bara vara monetärt utan också genom andra svårmätbara parametrar, exempelvis ökad flexibilitet, förbättrad trivsel, minskad stress, behov av nyckelpersoner minskar, och resultatet ger ett högre NKI (nöjd kund index) betyg.

När behovet identifierats med dess åtföljande konsekvenser, finna ett sätt för PLUS att använda sig av denna kunskap för att marknadsföra sina tjänster på ett trovärdigt sätt.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Finna lämpliga fastighets-, bostads- och förvaltningsbolag (både stora och små) med olika inriktningar som kan täcka behovet av funktioner/arbetsuppgifter.

Finna andra företag och/eller organisationer som på olika sätt har löst kompetensbristkostnadsproblematiken samt etablera avstämnings-möjlighet med dem.

START OCH TIDSÅTGÅNG

Snarast. Vår bedömning av tidsåtgången är ca 5 - 10 veckor.

PRESENTATION

PLUS AB är ett bolag som utför utbildning inriktad på bostads- och fastighetsförvaltning. PLUS har sedan bildandet 1985 arbetat för att främja utbildning och utveckling av anställda i fastighetsbranschen. Verksamheten bedrivs med egen personal med mångårig erfarenhet från såväl fastighetsförvaltning samt utbildning. Vi arbetar också med inhyrda konsulter till olika avsnitt. För att möjliggöra en verklig-hetsförankrad utbildning anlitas endast lärare verksamma i branschen. PLUS är verksamma över hela landet och har egna utbildningslokaler för både teoretiska och praktiska utbildningar i Stockholm och Göteborg.

Besök gärna vår hemsida http://www.plus.se för mer information om vår verksamhet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.