Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-07

Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech utvecklar simuleringsplattformen Simics. Vi tar fram simuleringsplattformen Simics som används vid utveckling av exempelvis databasservrar och telefonväxlar. Bland våra kunder finns Sun Microsystems, Ericsson, Intel och AMD, samt ledande universitet i Sverige och USA.

Om detta exjobb:

En allt större del av komplexiteten i data- och elektronikprodukter ligger idag i programvaran. Exempelvis uppskattar Ericsson att deras utvecklingsarbete till 90% eller mer handlar om programvaruutveckling eller -testning. Detta skapar en fördröjning i utvecklingscykeln av komplicerade produkter i och med att programvaruutveckling inte kan bedrivas effektivt innan hårdvaran finns tillgänglig. Väntar man å andra sidan tills hårdvaran finns riskerar man att den är föråldrad när programvaran är klar. Det finns alltså starkt intresse att kunna parallellisera denna utveckling. En teknik som gör detta möjligt är att bygga simulatorer av den tänkta hårdvaran och påbörja programvaruutvecklingen på simulatorn. Traditionellt sett har detta varit för långsamt för större system. I och med att simulatortekniken tagit stora steg framåt de senaste åren kan denna teknik dock komma till användning inom betydligt fler projekt. Syftet med detta exjobb är att uppskatta hur stor denna nya marknad är. Detta är det idealiska exjobbet för en ekonomistudent med tekniskt intresse eller en ekonomi-intresserad teknolog.

Vi behandlar ansökningar när de är kompletta med:

* utdrag ur betygsregister
* kopior på gymnasiebetyg
* intyg över relevant arbetslivserfarenhet

Vi vill gärna ha materialet elektroniskt. Skicka din ansökan till [email protected] Om du endast har papperskopior av betygen är det bra om du kan skanna in dem. Annars kan du skriva av dem och skicka per e-post.

Om du har frågor, ring Niklas Rudemo på 08-690 07 27.

Vi får många ansökningar till våra exjobb, så vår hantering av din ansökan kan ta tid. Tyvärr betyder det också att vi kan tvingas tacka nej till högst kvalificerade ansökningar. Våra främsta kriterier för att bedöma en ansökan är utbildning, betyg och erfarenhet.

Mer information om Virtutech finns på www.virtutech.com.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.