Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-07

Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech utvecklar simuleringsplattformen Simics. Vi tar fram simuleringsplattformen Simics som används vid utveckling av exempelvis databasservrar och telefonväxlar. Bland våra kunder finns Sun Microsystems, Ericsson, Intel och AMD, samt ledande universitet i Sverige och USA.

Om detta exjobb:

En allt större del av utvecklingskostnaden för digital system som datorer, telefondataväxlar och konsumentelektronik går åt till test av systemen. Detta gör att allt mer kapital binds i testutrustning. För stora företag inom exempelvis data- och telekom kan det röra sig om miljarder kronor. Med hjälp av virtualisering, dvs att skapa programvara som beter sig som en annan, kanske ännu inte konstruerad hårdvara, torde det vara möjligt att göra mycket stora besparingar inom detta område. Exjobbets syfte är att uppskatta hur stor denna besparingspotential är. Detta är det idealiska exjobbet för en ekonomistudent med tekniskt intresse eller en ekonomi-intresserad teknolog.

Marknadsstudie: Emulatorer för gamla datorsystem
Ett växande problem inom IT-branschen är det faktum att programvara lever betydligt längre än den hårdvara den ursprungligen var skriven för. I kombination med att programvarusystemen växer i storlek skapar detta stora problem när gamla datorfamiljen inte längre går att få tag på, men programvaran som körs på dem ska fortsätta att användas länge. En lösning på detta problem är att skapa emulatorer, dvs programvara som beter sig som en viss datormodell. Genom att köra emulatorn på en nyare dator går det att köra den gamla programvaran på den nya datorn. I takt med att emulatortekniken blivit bättre finns det skäl att tro att marknaden för emulerade lösningar kan komma att växa starkt framöver. Målet med exjobbet är att kartlägga hur stor den potentiella marknaden är. Detta är det idealiska exjobbet för en ekonomistudent med tekniskt intresse eller en ekonomi-intresserad teknolog.


Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns
En allt större del av komplexiteten i data- och elektronikprodukter ligger idag i programvaran. Exempelvis uppskattar Ericsson att deras utvecklingsarbete till 90% eller mer handlar om programvaruutveckling- eller testning. Detta skapar en fördröjning i utvecklingscykeln av komplicerade produkter, i och med att programvaruutveckling inte kan bedrivas effektivt innan hårdvaran finns tillgänglig. Väntar man å andra sidan tills hårdvaran finns riskerar man att den är föråldrad när programvaran är klart. Det finns alltså starkt intresse att kunna parallellisera denna utveckla. En teknik som gör detta möjligt är att bygga simulatorer av den tänkte hårdvaran och påbörja programvaruutvecklingen på simulatorn. Traditionellt sett har detta varit för långsamt för större system. I och med att simulatortekniken tagit stora steg framåt de senaste åren kan denna teknik dock komma till användning inom betydligt fler projekt. Syftet med detta exjobb är att uppskatta hur stor denna nya marknad är. Detta är det idealiska exjobbet för en ekonomistudent med tekniskt intresse eller en ekonomi-intresserad teknolog.

Vi behandlar ansökningar när de är kompletta med:

* utdrag ur betygsregister
* kopior på gymnasiebetyg
* intyg över relevant arbetslivserfarenhet

Vi lägger stor vikt vid om du har dokumenterad erfarenhet av avancerad programmering. Om du genomfört något eller några större programmeringsprojekt inom din utbildning, på jobbet eller på egen hand (exempelvis inom ett open source-projekt eller liknande) är vi intresserade av att få mer information om det.

Vi vill gärna ha materialet elektroniskt. Skicka din ansökan till [email protected]. Om du endast har papperskopior av betygen är det bra om du kan skanna in dem. Annars kan du skriva av dem och skicka per e-post.

Om du har frågor, ring Niklas Rudemo på 08-690 07 27

Vi får många ansökningar till våra exjobb, så vår hantering av din ansökan kan ta tid. Tyvärr betyder det också att vi kan tv

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.