Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-16

Produktutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Saligus är ett ungt, expansivt riskkapitalfinansierat företag som arbetar med att utveckla en ny patenterad processteknik för livsmedels- och läkemedelsbranschen. Tekniken möjliggör, genom skonsam eliminering av mikroorganismer, en förlängd hållbarhet hos de behandlade produkterna. Detta utan att förstöra produktens naturliga egenskaper så som smak, lukt, färg, näringsinnehåll etc. Saligus har sina rötter från forskning på Chalmers och SIK ¿Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB.

Beskrivning av examensarbetet
Saligus arbetar med att utveckla en ny processteknik, initialt riktad mot livsmedelsindustrin. Processen innebär att mikroorganismer elimineras genom att applicera pulserande elektriska fält över mediet. Behandlingskammaren där mediet utsätts för behandling är baserad på en lobrotorpump.

Examensarbetet syftar till att i samarbete med Saligus vidareutveckla och optimera utformningen av behandlingskammaren för olika applikationsområden. Arbetet kommer att omfatta teoretiska studier samt praktiskt arbete i form av idégenerering, konstruktion, byggnation och utvärdering.

Examensarbetet är lämpligt att genomföras av en eller två studenter med inriktning mot konstruktion och/eller produktutveckling. Arbetet ska genomföras under sommar/hösten 2005.
Mer information lämnas av [email protected]

Läs mer på http://www.saligus.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.