Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-28

Internatiaonellt Examensarbete inom Logistik på Jede

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Jede har idag ett omfattande logistikupplägg som innefattar transporter från leverantörer och samarbetspartners, produktionsplanering, distribution till egna dotterbolag i England, Tyskland, Benelux, Norge och Frankrike, distribution till agenter i hela Världen samt distribution inom respektive land mellan olika lager och slutligen till slutkund. Jede tillämpar en blandning av manuell lagerstyrning för artiklar med låg volym och automatisk lagerstyrning och produktionsplanering för artiklar med hög volym.

Frågeställning

I Frankrike använder vi oss av en extern logistikpartner för all lagerhantering inom landet. Examensarbetet går ut på att utreda huruvida vi skall fortsätt att använda detta externa företag eller om vi skall ta över hela logistikhanteringen i egen regi.

Viktiga delar att beakta:

· Totala kostnader
· Servicegrad
· Leveransförmåga
· JIT
· Streckkoder
· Lagen om krav på spårbarhet
· Personal
· Byggnad och lager

Språk

Det är en fördel om sökanden kan franska men inte ett måste. Goda kunskaper i engelska är ett krav och arbetet måste göras och presenteras på engelska

Resor

Resor till Frankrike (Paris) är nödvändiga och bekostas av Jede

Övrigt

Utöver adekvat teoretisk utbildning ser vi gärna att sökanden har praktisk arbetslivserfarenhet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.