Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-24

Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Eftersom utfodring av syntetiska vitaminer till idisslare i ekologisk produktion inte är tillåten enligt EU, är det viktigt att studera effekter av detta. För närvarande gäller dispens från förbudet, men from 2005 kanske vi inte kan tillföra dessa vitaminer längre. På Tingvall i norra Bohuslän pågår ett flerårigt projekt där ett antal kor utfodras utan vitamintillskott. Examensarbetet är tänkt som en sammanställning av en del av projektet med fokus på VITAMIN D. Det finns idag inget naturligt tillskott att ge i stället för vitamin D och det verkar svårt att få fram något lämpligt. Vitamin D är det vitamin där stört risk för brist föreligger, speciellt vintertid.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.