Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-06

Generering av säkerhetsdatablad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Säkerhetsdatablad (SDB) är till formen strikt reglerade dokument enligt EU-normer. Samma sakinnehåll ska kunna skrivas ut på alla EU-språk. Vi har en databas (MySQL) som innehåller fakta om över 18 000 rena ämnen. Det finns algoritmer så att man kan räkna ut vad som ska stå inom respektive avsnitt när man späder ut respektive blandar ämnena till olika sorters kemiska produkter t ex maskindiskmedel.

Innehållet är i första skedet kodat och därför språk-oberoende. I databasen slår man sedan upp texten på önskat språk. På detta sätt kan t ex en tillverkare av en kemisk produkt först ta ut SDB på sitt eget språk, därefter skriva ut samma innehåll på annat godtyckligt språk utan att anlita översättare.

Det program som idag gör detta bygger på 1991 års datateknik och måste ersättas. Den nya produkten ska vara webbaserad så att den som har behov av att producera SDB och har betalat för tjänsten ska kunna logga in i funktionen. Först ska användaren lägga in företagsspecifika uppgifter, dvs tillverkarens namn, adress, logo etc. Detta uppgifter sparas i databasen och används vid utskriften.

Användaren ska sedan kunna välja bland ämnena i databasen och tala om koncentrationen av ämnet i produkten. Programmet räknar då ut ett koncentrationsområde som tar hänsyn till vid vilka koncentrationer ändringar i märkningen ska ske. Om koncentrationen är t ex 8 % föreslår programmet inte 5-10% utan 5-9.99% eftersom den övre gränsen bestämmer märkningen.

För varje ingrediens kan man välja ett välkänt namn eller en mera luddig beskrivning beroende på hur angelägen tillverkaren är att dölja sina tillverkningshemligheter.

När alla komponenter angivits ska programmet generera SDB. Slutformatet ska vara i PDF, men först måste det finnas möjlighet för användaren att modifiera och komplettera den text som programmet räknat ut.

Uträkningen av SDB innebär en avancerad logisk procedur med en massa IF. En klar utmaning för den som gillar logiska problem!

I övrigt arbetar vi med världens mest använda webblösning, dvs Linux, Apache, PHP och MySQL. För layouten använder vi FPDF. Alla dessa program är av typen öppen källkod. Alternativt kan programmet göras som Java applet och med Jasper för utskriften.

I första hand ska det färdiga resultatet ligga på vår egen hemsida men kunder som vi har avtal med kan även lägga det i sitt intranät.

Vi kommer att hjälpa till med handledning såväl inom sakområdet, dvs gällande bestämmelser, som programprodukton och databashantering.

Sten Öhman
Antivenena AB
tel 013-368940
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.