Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-27

Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
VRB Sweden AB är ett mindre utvecklingsbolag och vi arbetar idag med vår egen patenterade produkt ¿Virtual Bowling¿. För mer information se http://www.virtualbowling.se

Virtual Bowling är en bowlingsimulator som företrädesvis är tänkt som en underhållningsprodukt. De första 8 systemen i världen finns installerade på Hard Rock Café i Göteborg. Under innevarande år kommer en större mängd system att installeras runt om i Sverige och vi planerar också för en världsdistribution av produkten.

Vad vi har gjort kan enklast förklaras med att vi tagit en ¿vanlig¿ bowlingbana och kortat ner den från ca 20 meter till omkring 7 meter, när man spelar använder man ¿riktiga¿ klot men käglorna är virtuella och projiceras på en duk med hjälp av projektor.

Uppgift
Idag använder vi ett antal korsade optiska fotoceller för att beräkna riktningen av klotet. Men vi är nu intresserade av att göra en utvärdering av alternativa mätmetoder för att få ännu högre driftsäkerhet/precision. Alternativa mätmetoder som vi idag har funderat över är laserfotoceller, triangulering, kamera och ultraljud.

Aspekter man måste väga in är att klotet är runt, förflyttar sig med en hastighet av upp till 11 meter per sekund, ljusförhållanden i omgivningen förändras och att avläsningsavståndet är upp till 2 meter. Fotocellerna vi använder idag har en snabbhet av 30 microsekunder, informationen samlas in via ett I/O-kort där ett .Net baserat mätprogram tar hand om informationen.

Andra tekniker som används är bland annat RFID, Open Scen Graph, XP Embedded mm.

Projektledare/Produktchef är Thomas Schulz, han kan nås på 0736-508181 eller via e-mail på [email protected]

Handledare är Anders Erixon som kan nås på 0736-508184 eller via e-mail på [email protected] för vidare information.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.