Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Organisation:
Arken är en butikskedja inom hemdjurshandeln (djuraffärer) som drivs enligt franschisemodellen. Vi är idag cirka 30 butiker och har butiker över hela Sverige. Du hittar mer information på www.arkenbutikerna.se

Frågeställning:
Alla våra butiker drivs enligt ett visst koncept där vi har enhetligt produktsortiment, säljarutbildning, klädsel, butiksinredning och så vidare.

Vi är intresserade av att du/ni undersöker hur våra kunder uppfattar detta koncept för att se vilka styrkor och svagheter det har. Därigenom får vi då information om hur vi kan förbättra konceptet.

De förbättringar som sedan genomförs leder till möjligheten att göra en uppföljningsstudie framöver där resultatet av förändringarna kan mätas. Troligen genomförs uppföljningsstudien som ett helt separat projekt på grund av de tidsramar en uppsats rör sig inom.

Akademisk frågeställning:
Ovan är Arkens frågeställning. För att få en lämplig akademisk infallsvinkel med tillhörande modell och så vidare förstår vi att vissa justeringar kan behöva göras från studentens sida.

Finns intresse för uppgiften i sig är vi öppna för en dialog kring denna problematik.

Utbildningsprofil:
C- eller D-uppsats inom ekonomi/marknadsföring verkar rimligt. Känner du att den här uppgiften passar din utbildning får du gärna ta dig an uppgiften.

Omfattning:
Någorlunda upp till dig/er. Ett 20p arbete kan undersöka fler butiker och göra en djupare analys, ett 5p arbete kanske bara hinner med en butik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.