Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-08

Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sensice Innovation är ett utvecklingsbolag och utvecklar isdetektorer som avgör vägunderlaget framför ett fordon och varnar föraren för kommande halka. Detektionsmetoden bygger på IR-spektroskopi och använder flera innovativa koncept för att sänka produktens kostnad med bibehållen tillförlitlighet.

Produkten är kostnadskänslig vilket förhindrar användande av snabbt modulerbara ljuskällor som lasrar och digital signalbehandling med hög kapacitet. Av denna anledning används två modulationssteg vilket motiverar en udda demodulationsteknik. Demodulationen lider därtill av att signalerna som detekteras ligger inom ett frekvensband där lämpliga detektorer avviker avsevärt från rak frekvensgång vilket komplicerar problemet.

Examensarbetet omfattar implementation av utvecklade demodulationsalgoritmer i assembler eller C på ett realtidssystem baserat på microcontrollern ATMega16. Vissa förändringar av algoritmerna kan förekomma som resultat av funna brister vid implementeringen av algoritmerna och möjligen kan exjobbet även omfatta mindre ändringar i hårdvaran. I exjobbet kommer även att ingå utveckling av mjukvara för användargränssnitt mot användare och PC-baserad mjukvara.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.