Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-22

Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cygate Måldata är ett IT företag som har spjutspetskompetens inom nätverk, säkerhet och övervakning. Vi finns i hela norden och är ett av de ledande företagen i branschen och är störst på bland annat Cisco, Nokia och Checkpoint.

Cygate Måldatas serviceavdelning handhar hela den svenska organisationens serviceavtal och fakturing av dessa. Fem personer arbetar enkom med avtal och avtalshantering och det är en högst prioriterad och affärskritisk organisation. Dess verktyg behöver nu modifieras för att kunna få fram mer information och bli mer flexibel.


Mål: Att bygga en avtalsdatabas med våra serviceåttaganden med all information om kund, SLA och även fungera som rapporteringsverktyg.

Idag: Idag används VISMA som avtalsdatabas och faktureringsverktyg. Detta fungerar, men är stelbent och vi saknar mycket funktionalitet som skulle vara värdefull för företaget.

Idag finns ca 750 avtal om ca 3.000 servicerader.

Kortfattad beskrivning av tänkbart flödesschema:
Order läggs från säljavdelningen i form av ett avancerat Exceldokument (detta finns idag). Denna information skall per automatik kunna föras över i den nya avtalsdatabasen via VISMA för att få ett avtalsnummer (som krävs för att kunna fakturera avtalet).

Fönstret ska vara åtkomligt via webben med en säker SecurID inloggning. Stor vikt måste läggas på utseende och överblick då detta verktyg kommer att användas av First Line Support för att se om en kund som ringer in har avtal och eventuell inställelsetid.

Rapporteringsverktyg skall innefattas i arbetet.

Databasen skall även kunna producera avtalsutskrifter som ska skickas till kund.

Kopplingar, både till och från, externa system såsom VISMA och Super Office kommer att behövas.


Tid: Vår egen förstudie beräknas vara klar i mars och Exjobbet kan därför beräknas kunna starta upp i slutet på mars eller i början av april. Projektet beräknas ta mellan 10-20 veckor i skrivande stund. Det är ett avancerat databassystem med en del kopplingar och säkerhetslösningar som ska på plats. Självklart bistår vi med hjälp och understöd och vi kommer att ha en projektledare som är dedikerad under tiden för arbetet.

Kontakta undertecknad för mer information och inbokning av möte för vidare presentation.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.