Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-22

Texturanalys av papper och tryck

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Mönsterigenkänning och klassificering är viktiga verktyg för att kunna kontrollera kvaliteten inom många tillverkningsbranscher såsom stål och pappersindustrin. Det här examensarbetet syftar till att utnyttja texturanalys för att kontrollera kvaliteten på både tryckt och otryckt papper.

En av de mest betydelsefulla faktorerna för kvaliteten hos papper och tryck är oönskade reflektansvariationer i ytan. Idag finns välbeprövade instrumentella metoder för att både detektera och mäta denna variation, men däremot saknas genomtänkta metoder för att klassificera reflektansvariationens mönster , dvs om den t.ex. är slumpmässig, storskalig eller finkornig, eller om den innehåller någon typ av systematik.

Det finns emellertid en rad matematiska och bildanalytiska metoder och hjälpmedel för mönsterigenkänning och klassificering inom många andra tekniska områden. Tanken med detta exjobb är därför att försöka applicera någon eller några av dessa idéer på problemet Variationer i tryck och papper så att man bättre kan skaffa sig en bild av vilken typ av störningar/variationer man har att göra med. Därigenom skulle man kunna få värdefull information som vore behjälplig då man är intresserad av vilka faktorer i själva tillverkningsprocessen som kan tänkas ligga bakom eventuella problem.

Projekt
Projektet är tänkt att löpa på ungefär följande sätt:
1. Inleda med att studera enkla metoder som redan finns tillgängliga.
2. Läsa in sig på olika teoretiska angreppssätt för mönsterklassificering.
3. Implementera någon/några av dessa angreppssätt och eventuellt
kombinera dem.
4. Att utvärdera en rad olika tryck och papper och se om de implementerade
metoderna kan särskilja på olika typer av störningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.