Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-27

Marknadsanalys av svensk ostkustfisk i delar av Europa (JH 02)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Organisationen representerar yrkesfiskare i Södermanland, Östergötland, Kalmar län och Öland. Organisationen arbetar för att tillvarata fiskarenas intressen lokal, regionalt och nationellt. Organisationen är också remissinstans i olika fiskefrågor.

Fiskarena på ostkusten vill analysera marknaden för svensk ostkustfisk i Tyskland Frankrike Schweiz. Fiskarena har idag oftast ett litet antal uppköpare av fisk som också bestämmer prisnivån. Vi vet att prisnivåerna mångdubbleras från det att fiskaren säljer sin fångst till den finns i butik. Nu är vi intresserade av att undersöka vilka möjligheter det finns att sälja till större inköpare i dessa länder och därigenom undvika mellanhänder. Analysen bör omfatta såväl obearbetad fisk som förädlad. Möjligheter finns att avgränsa analysen till ett av ländern.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.