Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-16

Produktionsanpassning av joystick till grävmaskiner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SVAB Hydraulik är ett företag som arbetar med utveckling och konstruktion av elektroniskt styrda hydrauliska styrsystem och manöversystem för mobila maskiner.

Förslag till exjobb:

Företaget har utvecklat en joystick som styrs med tummen. Joysticken ska sitta i den styrspak som företaget också har utvecklat och produktionsanpassas i allt väsentligt. T ex vad avser plastmaterial, mönsterkort, kula och magnet.

Specifika frågeställningar kan vara:
Ingjutning av kula och magnet i plastbit. Formgivning av själva knoppen. Anpassning av tumjoysticken till den styrspak som också utvecklas av företaget.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.