Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-05

Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den slutgiltiga livslängden för en svets eller en skuren kant avgörs i produktionsanläggningen. I det här examensarbetet skall ett antal svetsförband och skurna kanter inventeras med avseende på kvalitetetsfaktorer som påverkar utmattning. Inventeringen bör innehålla följande:

¿ Yttre geometri ¿ påverkar spänningsflödet vid belastning.
¿ Inre geometri - påverkar spänningsflödet vid belastning.
¿ Svets/skär-processen ¿ påverkar egenspänningstillståndet.
¿ Förbättringsåtgärder påverkar spänningsflödet vid belastning samt egenspänningstillståndet.

Examensarbetet består av en beskrivande samt en analyserande del. I den beskrivande delen redovisas insamlade data som tex defekter, svetsparameterar, statiska hållfasthetsdata, Almen-värde (blästring) osv. I den Analytiska fasen kvantifieras dessa parametrars inverkan på utmattningshållfastheten, detta kan göras med hjälp av beräkningsmodeller samt litteraturstudier. En jämförelse med Volvos svetsklass-system bör också göras.

Examensarbetet är avsett för två personer, 2*20 poäng. Examensarbetet utförs både i Arvika och i Eskilstuna. Ungefär 50% av tiden på respektive ort. I Arvika är Hans Broström och Krister Ericson handledare samt i Eskilstuna Magnus Byggnevi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.