Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-07

Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jag håller på att starta ett företag som ska utveckla och sälja Internetbaserade 3D tjänster till klädföretag som säljer sina kläder via Internet eller postorder. Ert uppdrag blir att utforma/implementera en stilren och användarvänlig och interaktiv webbsida.

Bakgrund:
Visualisering med 3D har blivit en tillgänglig teknik med intressanta tillämpningar inom arkitektur, konstruktion och markandsföring. Det är enklare för den vanliga människan att ha synpunkter på 3D-bilder än på planbilder, en stor fördel att man enkelt kan titta från olika betraktningsvinklar i modellen.

Projektet har till syfte att skapa en 3D-presentation av kläder på
3 D-kroppar som finns sparade på företagets databas. Kunder kan ges möjlighet att i förväg titta, prova och se de valda plagg som han/hon har valt på nätet. Ideén befinner sig på ett konceptuellt stadium varför det finns stort utrymme för fritt skapande.

Delmål i examensarbetet:
1. Designa och skapa ett program som kan användas för kopplingen av 3D-kroppar och kläder.
2. Återkoppla och relatera information om förändrade objekt till 3D-databasen.
3. Skapa ett enkelt grafiskt gränssnitt för validering av återkopplingsinformation.

Din bakgrund
Du bör ha kunskaper inom följande områden: programmering av 3D, databashantering och Internet-applikationer samt ha en bra känsla för form, färg, layout och grafik. Du bör också vara villig och kunnig att själv utforska området 3D-databaser som ännu är ganska nytt.

Arbetet lämpar sig för 2 personer under 20 veckor och påbörjas snarast.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.