Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-02

Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En forskargrupp vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), Linköpings universitet, har sedan fyra år ett pågående forskningsprojekt ¿ Advanced Home Healthcare Environment - inom området telemedicin/televård. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Ortivus AB samt Linköpings kommun och Landstinget i Östergötland.

Som en del i projektet skall en patientmodul för att mäta olika fysiologiska parametrar i hemmet användas. Exempel på parametrar kan vara blodtryck, puls, EKG, andning och vikt. En utrustning som är utvecklad av Ortivus AB för telemedicin inom ambulansverksamhet och akutsjukvård skall användas. Vårdgivare skall kunna ta del av informationen på sjukhuset/vårdcentralen alternativt från mobila klienter. Därför skall ett mottagande system utvecklas, vilket skall kunna ta emot och presentera information från patientmodulen och även till viss del kunna styra och övervaka patientmodulen.
Handledare kommer att finnas både på IMT, Linköpings universitet och på Ortivus AB. Arbetet skall ske i samarbete med hemsjukvården/primärvården och Hjärtsviktsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Resultat från examensarbetet kommer att användas direkt av vårdgivare i projektet. Examensarbetet skall ske i samarbete med utveckling av patientmodulen.

Förslag till arbetsmoment
· Instudering av pågående forskningsprojekt
· Instudering av Ortivus ABs sjukhussystem
· Krav- och designspecifikation tillsammans med forskningsprojektet
· Programutveckling i Java2EE-miljö
· Implementering och test

Examensarbetet utförs lämpligen av två personer

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.