Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-14

Elektrisk nagelfil

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den Elektriska nagelfilen är en ny produkt med hög marknadspotential. För närvarande arbetar ledningsgruppen parallellt med dels en fördjupad marknadsundersökning dels att ta fram en prototyp. Vad vi hittills kommit fram till är att produkten inte finns på marknaden men att ett behov föreligger, främst i den offentliga vårdsektorn och hos professionella nagelvårdskliniker. Genom en patentsökning hos PRV framkom det att patent har sökts för liknande produkter men inte med vår unika tekniska lösning. Det unika med vår produkt är framför allt den utbytbara kassettenheten med 2 olika slipband i en enhet men också produktens litenhet och ringa vikt, vilket gör att den lätt kan bäras med och på så sätt vara omedelbart tillgänglig överallt. Dessutom var de patentsökta produkterna större och otympligare i sin konstruktion. Ingen av dessa finns heller i produktion

Nagelvård inom sjukvården sker idag i huvudsak på tre sätt, med manuell nagelfil, med sax eller med s.k. ¿clip¿. Professionen på området anser att naglar bör slipas med nagelfil eller åtminstone slutjusteras, efter grundklipp med sax eller ¿clip¿, med nagelfil för att få ett jämnt, slätt och estetiskt resultat. Det är viktigt att naglarna dels filas i en riktning för att undvika att naglarna flisar sig dels att naglarna vårdas regelbundet för att undvika nageltrång eller att de blir för långa och därmed orsakar skador eller obehag.

Den Elektriska nagelfilen är utrustad med ett grövre och ett finare slipband i samma enhet i utbytbara kassetter. Filen ersätter därmed manuell nagelfil och kan genom sin snabbhet konkurrera med såväl sax som ¿clip¿.

Kundnyttan ligger i ekonomisk effektivitet för vårdgivaren, arbetsbesparande rationalitet hos personalen och en ökad vård(livs)kvalitet hos patienterna samt, för dem som värderar det, en höjning av estetiken i nagelvården. Nagelfilens tekniska förutsättningar för att klara funktion och därmed kundnytta och ekonomi är grundläggande för marknadsbedömningar och val av strategi. Vi bedömer det som mycket sannolikt att de små elektriska motorer som finns tillgängliga idag väl klarar att driva filbandet i nödvändiga hastigheter och under lång driftstid. Minimala, kraftfulla, uppladdningsbara batterier med tillräcklig kraftkälla för elmotorn finns också tillgängliga på marknaden i dag. Prototyparbetet går således ut på att konstruera en funktionell kassett för filbandet. Vi bedömer att det är möjligt att köpa in delarna, elmotor, batteri, filband och hölje för väl under 100 kronor, efter utvecklingskostnader.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.