Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-18

Optimering av flotationsprocessen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Holmen Paper AB, med ca 2500 anställda, är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper med pappersbruk i Norrköping, Hallstavik, Vargön och Madrid. Vi producerar trähaltigt tryckpapper för dagstidningar, tidskrifter, veckotidningar, bilagor, reklamtryck och telefonkataloger.

Idag återvinns ca 70% av allt tryckpapper som tillverkas i Sverige. För att det återvunna pappret ska kunna användas för tillverkning av nytt papper måste föroreningar och färg avlägsnas från fibrer och fyllmaterial. Detta sker i flera steg. I uppslagningsprocessen lossas färgpartiklarna från fibrerna och därefter separeras de från fibermaterialet genom flotation eller tvätt.

Huvudfokus för det här examensarbete ligger på flotationsprocessen, där partiklarna floteras, dvs. lyfts, till ytan med hjälp av luftbubblor. På ytan av floteringskärlet bildas ett skum som innehåller de färgpartiklar och föroreningar som man vill få bort. Ofta används en kombination av olika fettsyror och tensider för att samla ihop och transportera partiklarna till ytan. Systemen är komplexa och effektiviteten påverkas av en rad olika faktorer såsom pH, temperatur, jonstyrka, hårdhet hos vattnet, råvara, etc. Ofta innebär flotationen även en viss förlust av fibrer och fyllmedel som transporteras tillsammans med färgpartiklarna till ytan.

Syftet med det här examensarbetet är att öka förståelsen för de olika parametrarna som styr flotationsprocessen, för att kunna minska förlusterna av fibrer och fyllmedel och samtidigt få så hög avsvärtningsgrad som möjligt. Arbetet är inriktat mot kemin i flotationsprocessen och kommer att genomföras i form av flotationsförsök, där avsvärtningsgrad och förluster uppmäts, kombinerat med olika ytkemiska mätningar för karakterisering av bland annat tensidsystem och skumegenskaper.

För detta examensarbete är goda kunskaper i kemi, gärna ytkemi eller pappers- och massakemi önskvärt.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.