Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-18

Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svenska Kyrkan står inför utmaningen att med minskade resurser ändå leverera en verksamhet med hög kvalitet i samma omfattning som idag eller mer. Det gäller därför att nyttja gemensamma resurser effektivt och här har man ett problem i att huvuddelen av ekonomin inom Kyrkan är lokal, dvs ägs av den lokala resultatenheten, som kan vara en församling eller en samfällighet. Om man skall skapa en central gemensam funktion måste det, än så länge, ske på frivillig basis.

Mot denna bakgrund vill Svenska Kyrkan centralt utreda intresset för att ansluta sig till en centralt placerad och standardiserad
IT-funktion som väsentligt minskar behovet av resurser o kompetens inom IT lokalt. Fördelarna med detta upplägg är flera:

- Mer tid att ägna sig åt verksamheten för resp lokal organisation
- Lägre total kostnad för Kyrkan.
- Bättre kvalitet på IT-stödet och därmed högre effektivitet.
- Bättre möjligheter till samordning och integration mellan olika enheter inom kyrkan och inom kyrkan totalt sett.

Uppdraget är att med denna utgångspunkt göra en marknadsundersökning där intresset (potential) bedöms och där man även fångar en del kvalitativa frågeställningar rörande utformning, innehåll etc.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.