Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-26

Dataprogram för produktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsbeskrivning:
Moderna Verktyg AB har kompetens att bygga stora verktyg, samt en service och ändringsverksamhet som utförs av yrkesskickliga verktygsmakare. Vi ser inte verktyget som ett enskilt inköpsobjekt utan som ett helhetsåtagande under dess livstid. Verktyg skall vara inkörda vid leverans, fungera under sin livslängd samt prestera fullgoda artiklar. Våra kunder skall ges tid att utveckla sin egen verksamhet och inte störas av dyr produktion i dåliga verktyg. Vi har tre försäljningskontor och två konstruktionsavdelningar.

Exjobbsförslag:
Vi har idag ett egenutvecklat datasystem för produktionen som innehåller planering, uppföljning, kostnadsanalys och den styr även projekthantering. All kommunikation finns här samlat och är kopplat till ordernummer. Det finns ingen koppling mellan produktionsdatasystemet och ekonomisystemet som sköts i SPCS. Vi ser idag ett behov av att lämna vårt egenutvecklade och övergå till ett standardsystem.

Vi skulle vilja att någon
-undersöker våra krav och behov av produktionssystem
-undersöker vilka/vilket befintligt system på marknaden som passar oss
-driftsätter och anpassar systemet för oss.
Vad som är rimligt att hinna med under 10 eller 20 veckor diskuterar vi tillsammans. Kanske blir det bara en av punkterna ovan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.