Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-11

Skapa en anläggningsstrategi för norra älvstrandens grönområden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På norra älvstranden i Göteborg finns isolerade grönytor fördelade över hela området. Företaget önskar hjälp med att ta fram en anläggningsstrategi för dessa och hur man skulle kunna binda samman dem för att få ett sammanhängande grönt stråk genom området. Examensarbetet lämpar sig för 10-20 poäng. Tänkbara studenter: Kulturgeograf, landskapsarkitekt, biolog.

Examensarbetet förmedlas av Miljöbron, för mer information http://www.miljobron.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.