Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-28

Från prototyp till produkt (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Interactive Institute bedriver forskning inom tillämpad IT och har som mål att föra ut resultaten till samhället. Detta innebär framtagning av prototyper som kan patenteras och ligga till grund för nya affärskoncept.
I forskarstudion i Eskilstuna befinner vi oss nu i ett skede där vi ska utröna förutsättningarna för att kommersialisera en prototyp. Vi söker därför input och samarbete kring upprättande av en affärsplan. Studien ska vara konkret och kunna ligga till grund för en bolagsbildning.

Studien ska innehålla analys av:

 tillverkningsstrategier, bedömning av risker och kostnader
 distributionskanaler
 marknadsanalys och kundsegmentering
 varumärkesstrategi
 prissättning
 budget

Vårt perspektiv på IT är tvärvetenskapligt, innovativt med människan i centrum. Vi utvecklar innovativa projektsamarbeten med myndigheter, högskola, kommuner, organisationer och näringsliv. Interactive Institute är ett AB, helägt av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs vidare på: www.tii.se/power


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.