Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ExCal AB är ett företag med omfattande kompetens och resurser inom området kvalitetssäkring. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom delområdena kalibrering samt utveckling av testsystem. Kunderna finns främst inom telekommunikation, elektronik- och mekanikbranschen, men nyinvesteringar inom företaget har öppnat dörrarna även mot kemi- och processindustrin. Utöver ovannämnda verksamhetsområden besitter ExcCal även kompetens inom området produktionsautomatisering.

Problembeskrivning
Företaget har en produkt för vilken man skulle vilja se över förfarandet för själva säljprocessen, och även få belyst behovet av teknisk utveckling för att positionera sig rätt på marknaden.

Uppdrag
1. Göra en liten marknadsundersökning och hitta vårt läge på marknaden för vår produkt i förhållande pris och teknik. I enkel form skulle detta även innebära en teknisk analys, varur vi vill få en syn på vilka utvecklingssteg som skulle behöva göras i förhållande till konkurrerande produkter.
2. Använda befintlig produkt (alt. uppdaterad) och lägga upp strategin för, och medverka till, införsäljningen till en utvald distributör.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.