Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-30

Sökfunktion. Användarundersökning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kriminalvården behöver en bra sökfunktion till sitt intranät Krimnet. Vi använder Content Management-systemet EpiServer för att administrera intranätet. Vi vill göra materialet mer tillgängligt genom en väl genomtänkt sökfunktion. För att kunna göra det behöver vi kunskap om användarnas sökstrategier.

De övergripande frågorna vi vill ha svar på är:

 Vad behöver användarna hjälp med när de söker information på intranätet?
 Vilka är de vanligaste sökstrategierna och hur ser de ut?
 På vilket/vilka sätt stöds användarna bäst?

Och när vi har en bild av detta:

 Behöver vi ett söksystem (sökmotor eller liknande) för att tillgodose dessa behov?
 I så fall vilka system stämmer bäst överens med behoven?

Om Kriminalvården:
Kriminalvården är en statlig myndighet med 9000 anställda över hela landet. Kriminalvården är en del av rättsväsendet och straffsystemet. Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.