Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-02

Komplettera vår SMS-plattform

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Tjänsten StudentSMS riktar sig mot högskolor och universitet i Sverige. Tjänstens syfte är att förbättra och effektivisera kommunikationen främst mellan lärare/administratörer och studenter. Genom en elektronisk kommunikationsplattform kan massutskicka av SMS göras till hela studentkåren eller till specifika studentgrupper.
Tjänsten finansieras dels av lärosätet själv men också av regionens näringsliv. Lärosätet betalar en fast avgift för att få tillgång till tjänsten. Avgiften baseras på antal studenter per lärosäte. Företag sponsrar SMS-utskicken med en ¿tagg¿ och når således en stor potentiell kundgrupp.

Projektidé:
Vi behöver hjälp att komplettera vår SMS-plattform med MMS tjänster.

Förkunskaper:
Java & MySql

Samarbete:
Vi anser att ett nära samarbete med studenterna bidrar till en, för båda parter, bättre slutprodukt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.