Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-02

Sponsring av högskolor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Marknadsföring/management
Sponsring av högskolor

Bakgrund:
Tjänsten StudentSMS riktar sig mot högskolor och universitet i Sverige. Tjänstens syfte är att förbättra och effektivisera kommunikationen främst mellan lärare/administratörer och studenter. Genom en elektronisk kommunikationsplattform kan massutskicka av SMS göras till hela studentkåren eller till specifika studentgrupper.
Tjänsten finansieras dels av lärosätet själv men också av regionens näringsliv. Lärosätet betalar en fast avgift för att få tillgång till tjänsten. Avgiften baseras på antal studenter per lärosäte. Företag sponsrar SMS-utskicken med en ¿tagg¿ och når således en stor potentiell kundgrupp. Vi jobbar med tre kundgrupper; studenter, lärosäten och näringslivet.

Projektidé:
Vi vill mäta hur stor betalningsvilja som finns i näringslivet för att marknadsföra sig mot studenter.
Samarbete:
Vi ser positivt på ett nära samarbete med studenterna där vi en gång i veckan eller varannan vecka möts upp och diskuterar progressen i arbetet.

Analysidé:
För att analysen skall kunna appliceras i verksamheten föreslår vi att tillsammans arbetea igenom förslagen på primär- och sekundär datainsamling. Vi ser att den primära datainsamlingen är beroende av någon sorts kvalitativ datainsamlingsmetod, förslagsvis intervjuer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.