Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-25

Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För tredje året i rad har Västsvenska Industri- och Handelskammaren mätt ungdomars attityder till arbete, utbildning, fritid och framtid med hjälp av enkäter som har gått ut till 4 500 stycken andraårselever på gymnasieskolor i 15 kommuner i regionen. Tillfrågade elever studerar på gymnasiets teoretiska program som natur, samhälle och teknik. 2004 års attitydundersökning presenterades genom att tjänstemän, politiker och näringslivsrepresentanter diskuterade resultatet tillsammans med eleverna.

Nu önskar Västsvenska Industri- och Handelskammaren att någon/några student/er fördjupar sig i materialet och tolkar vad som ligger bakom resultatet t ex varför vissa kommuner tre år i rad har gymnasielever med en mer positiv inställning till framtiden jämfört med andra som har en alltmer negativ attityd.

HYPOTESER/FRÅGESTÄLLNINGAR: Påverkar ett nära samarbete mellan skola och näringsliv, spelar eldsjälar roll, hur påverkar ortens sysselsättningsgrad dvs antal arbetslösa resp antal sysselsatta?
Vidare frågeställningar utvecklas i samarbete med studenten/erna vid projektstart.

Förslaget skulle kunna vara lämpligt för studenter inom ekonomisk geografi, omvärldsanalys, statistik, pol mag, ev etnologi,socialt arbete.

För mer information om Västsvenska Industri- och Handelskammaren se http://www.handelskammaren.net/skola


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.