Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-22

Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget
Studenten/studenterna skall konstruera ett Internetbaserat system för handel med ¿tid¿ inom det Europeiska näringslivet. I systemet skall säljchefer hos underleverantörer kunna erbjuda ett pris de vill betala för att få ett ostört möte under en viss tid med inköparen i ett företag där de vill sälja sin produkt. I samma system skall inköparen kunna meddela hur mycket de begär i arvode för att delta i samma möte. Det behövs vana av programmering i php och mysql för att lyckas i projektet.

Syfte & innebörd
För studenten innebär det att denne får omsätta sina teoretiska kunskaper i någonting som är relevant idag inom Europeiskt näringsliv. Detta kommer självklart att ske inom ramen för de vetenskapliga krav som sätts inom den akademiska världen. Detta kommer att vara nödvändigt om studenten senare vill arbeta som system- eller produktutvecklare inom IT.

Fakta om företaget och bakgrunden

Furesjö Business Development är ett Enkelt Bolag som i dagsläget utför konsultuppdrag inom affärsutveckling. Inom kort skall ett par egna produkter lanseras mot det Europeiska B2B marknaden, bland annat detta nya handelssystem.

Bakgrunden är att en direktör med inköpsansvar vid ett framgångsrikt bolag får dagligen ta emot ett stort antal inkommande säljsamtal per telefon. Det kan vara mellan fem till trettio per dag. Det leder till många oönskade avbrott i det stressiga arbetet, vilket har lett till kontroll på inkommande samtal. Samtidigt lägger säljavdelningarna hos underleverantörerna ner stora resurser för att hitta tänkbara köpande företag och kontaktuppgifterna om inköpsansvariga i dessa företag. Lägg därtill även hur mycket resurser som läggs för att få den inköpsansvariges uppmärksamhet. Det är inte bra att så mycket resurser läggs ner på att antingen avvärja eller upprätta kommunikation mellan företag. En inköpsansvarigs ¿tid¿ är en värdefull tillgång. Alla värdefulla tillgångar i världen t.ex. olja, guld eller värdepapper handlas på välfungerande börser. Därför skall det skapas ett oberoende system som sköter handeln med denna tillgång.

Kontaktperson: Mikael Furesjö
[email protected]
073-0850 007


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.