Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-08

Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ReSpektra Gruppen AB är ett företag som gör system för spedition, logistik, lager och tull. Vi i Respektra Gruppen AB har tillsammans över 100 manårs erfarenhet av speditionsverksamhet och utveckling av speditionssystem. Våra system har stöttat speditionsbranschen allt sedan den på allvar började datoriseras. Tillsammans med kunder har ny funktionalitet skapats och nya moduler lagts till och skapat heltäckande lösningar.

Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och en filial finns i Malmö. Våra kunder är till största delen speditionsföretag men vi har även en del importerande och exporterande företag. Antalet användare per kund varierar mellan någon enstaka till ett 100-tal användare.

Arbetsbeskrivning
=================
Vår produkt, Respekt, använder sig idag av en databas av typen C-ISAM, Key Indexed Files, som visserligen är snabba och effektiva, men saknar den dynamik som andra databaser har. Ett annat problem är att de befintliga databaserna är flerdimensionella vilket innebär att en ny flat design måste tas fram för att kunna införa en ny databas.

Examensarbetet går ut på att genomföra en analys av olika databaser och hur dessa skulle kunna införas i Respekt för att underlätta vidare utveckling av systemet. Examensarbetet har också som mål att ta fram en väl strukturerad databasdesign och att införa den valda databasen i Respekt. Respekt är helt implementerat i AcuCOBOL och vi använder nya utvecklingsverktyg fån AcuCorp.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.