Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-10

Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sverige finns i storleksordning 500 s.k- konstnärsmuséer, dvs. muséer som kopplas till en konstnär och ett flertal av dennes konstverk. Konstverken kan avse konst (måleri, hantverk,..), musik, litteratur,.). Det typiska fallet är att konstnären bott i det som nu är museibyggnaden, och hans verk finns till beskådande ¿ eller uppförs (musik) där med jämna mellanrum. Dessa muséer är smått företagande med ofta bara någon person anställd, som ofta arbetar delvis ideellt.

Uppsatsen skall inriktas på att kartlägga förekomsten av dessa museer i Sverige. Karläggningen skall avse inriktning, lokalisering, bemanning, tillgänglighet etc. och också övergripande behandling av dessa muséers betydelse ur kulturarvssynpunkt, och möjlighet att bestå. Uppsatsen torde bäst utföras av någon med intresse för turism, kultur och företagsekonomi. Vid Södertörns högskola skulle inriktningarna ¿Turismvetenskap¿ kunna passa extra bra, men vi kan se att andra inriktningar kan vara lämpliga ocksåHuvudkontaktpersonen Staffan Gullander är professor i Företagsekonomi vid Stockholms Universitet och Stockholms School of Entrepreneurship, med stort intresse för Upplevelseindustrin och kan därmed vara handledare för uppsatsen också vid behov.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.