Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-17

Datorgrafik/Texturkomprimering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Master¿s Thesis Project in Computer Graphics/Texture Compression.(An English version will follow.)

Frågeställning:
===============
Realtidsrendrering av 3D grafik på mobiltelefoner är ett snabbt växande område med applikationer som 3D-kartor, användargränssnitt samt, naturligtvis, spel. 3D-grafikrendrering är en krävande uppgift, och därför forskar Ericsson på algoritmer som gör detta på ett strömsnålt och effektivt sätt genom att bla minska bandbreddsåtgången på bussen.

Texturkomprimering är ett sätt att minska bandbredden, och kan enklast förklaras som ¿bildkomprimering för texturer¿. Texturernas speciella användning gör att man inte kan använda tex JPEG eller GIF för att komprimera dessa. Ericsson har utvecklat en egen texturkomprimeringsmetod som heter PACKMAN.

Examensarbetet går ut på att undersöka och jämföra olika texturkomprimeringsmetoder för datorgrafik, utreda vilka metoder som är bäst samt eventuellt komma på nya varianter av PACKMAN.

Vi söker en person som är duktig på matematik och gärna också på informationsteori, som är fluent i C/C++ och gärna också kan MATLAB, och som vill ha ett exjobb med lite forskarkaraktär.


Organisation
============
Multimedia Technology är en avdelning inom Ericsson Research där man forskar om olika mediatyper, såsom ljud, bild, video etc. I Visual Technology, som är en undergrupp, sysslar vi med visuella media såsom stillbildskodning, videokodning och datorgrafik. Exjobbet är situerat i Kista, Stockholm.


Önskad utbildningsprofil
========================
Vi söker en person som är duktig på matematik och gärna också på informationsteori, som är fluent i C/C++ och gärna också kan MATLAB, och som vill ha ett exjobb med lite forskarkaraktär. Civilingenjörsprogram E, F, D eller motsvarande är ett önskemål.

* * *

Problem Description
===================
Real-time rendering of 3D graphics on mobile phones is a rapidly growing area with applications such as 3D-maps, user interfaces and, naturally, games. Rendering of 3D graphics is a demanding task, and therefore Ericsson is conducting research on algorithms that reduce power consumption and renders efficiently. The algorithms achieve this by lowering the bandwidth traffic on the bus.

Texture Compression is one way of lowering the bus bandwidth, and it can be described as ¿image compression for textures¿. The special usage of textures means that ordinary image coding methods such as JPEG or GIF cannot be used. Ericsson has developed a texture compression method of its own that is denoted ¿PACKMAN¿.

The Master¿s Thesis subject is to investigate and compare different texture compression methods for mobile graphics, determine which methods are best suited for mobiles, and hopefully also come up with new variants of PACKMAN.

Organization
============
Multimedia Technology is a department within Ericsson Research where research about different media types such as audio, images and video is carried out. Visual technology is a subgroup, and here we deal with visual media such as still image coding, video coding and computer graphics for mobile phones and networks. The thesis work will be carried out in Kista, Stockholm.

Competence
==========
We are looking for a person that is skilled in Mathematics, and preferrably also in Information Theory. She/he should be fluent in C/C++, and knowledge in MATLAB is also a plus. If you are looking for a Master¿s Thesis subject with a research twist, this is the right one. Applicants from a Master of Science program (civilingenjörsprogram or similar) in Electrical Engineering, Computer Science and Engineering or Engineering Physics are preferred.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.