Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-15

Kommunikationsplattform för ett nytt upplevelseföretag(76)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget startade sin verksamhet 1/1 2005. I företaget ingår tre olika upplevelseanläggningar/besöksmål som var för sig har helt olika struktur och målgrupper. Två av anläggningara är gamla och har funnits på marknaden många år och har idag en delvis fast målgrupp som återkommer år från år. Dessa anläggningar har idag också egna logotypes, säljmaterial mm. Den tredje anläggningen är ny, vilket bl a innebär att namn saknas, logotype, säljmaterial mm. Moderbolaget som skall samordna verksamheten har ett juridiskt namn men saknar logotype, säljmaterial m m. Företaget har i nuläget inte heller någon gemensam hemsida eller annat företagsövergripande presentationsmaterial.
Uppdraget är att snarast ge det nya företaget en offensiv kommunikationsplattform !

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.