Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-27

Utveckling av jordmätsond

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete syftar till att utveckla en ny typ av mätsond för att kunna studera förekomsten av organiska föreningar (t.ex. bensin, diesel, tri,¿) i mark som misstänks vara förorenad. Metoden bygger på användandet av kemiska gassensorer. Förhoppningen är att mätsonden tillsammans med en utvärderingsenhet ska ge en tredimensionell bild av föroreningsgraden i marken och att resultatet ska kunna avläsas i realtid. För att kunna åstadkomma detta måste ett antal mättekniska problem studeras, t.ex.:

- Hur separerar man gasfasen (som sensorerna mäter i) från mark och vatten?
- Hur gör man för att mäta kontinuerligt i realtid?
- Hur snabbt kan man följa koncentrationsförändringar?
- Hur bör en mätsond vara utformad för att kunna köras ned flera meter i marken?
- Var bör sensorerna placeras? Nere i marken eller ovan jord?
- Krävs det ett luftflöde över sensorerna för att dessa ska fungera?

Vi söker en person som är beredd att lösa konkreta problem av tillämpad karaktär genom att kombinera teoretisk och praktisk kunskap. Du får gärna studera på Y, M, E, F, D, TB eller MatNat fysik


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.