Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-30

Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För all verksamhet, oavsett om den bedrivs inom företag, myndigheter eller organisationer, är det viktigt att bygga upp och stärka trovärdighet och förtroende för den verksamhet man bedriver - hos kunder/klienter, ägare/sponsorer, medarbetare, leverantörer och samhället i övrigt. Detta kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete, som omfattar varje del av verksamheten.

Jobs and Society Nyföretagarcentrum stimulerar entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag. Med hjälp av oss kan du som funderar på ett eget företag få kostnadsfri, objektiv och konfientiell rådgivning. Det är det lokala näringslivet i Falun som till huvuddelen bidrar med kunskap, engagemang och finansiering.

Jobs and Society Nyföretagarcentrum har höga ambitioner vad gäller kvalitetsutveckling. Rådgivningen skall vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande. Därför har vi tagit fram en kvalitetspolicy som skall gälla vid våra 100 kontor i Sverige.

Vi på Nyföretagarcentrum i Falun vill förvissa oss om att verksamheten tillfredsställer våra besökares krav, behov och förväntningar. Därför vill vi ha hjälp med en undersökning av hur våra intressenter upplever den service vi erbjuder. Vi vill veta om kunderna tycker att vi lever upp till de krav som ställs i vår kvalitetspolicy.

Exjobbet omfatar
- undersökning av besökares och sponsorers upplevelse av kontakten med Nyföretagarcentrum
- identifiering av områden där verksamheten är framgångsrik och områden som har förbättringspotential
- förslag till utveckling av verksamheten vid Nyföretagarcentrum i Falun

Låter det intressant? Hör av dig snarast.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.