Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-24

Marknadsanalys av Sveriges äldsta konsttidskrift

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Paletten är en etablerad och respekterad tidskrift med höga ambitioner men med idag små intäkter. Vi skulle vilja vidareutveckla tidskriften genom en offensiv satsning på att utöka vår läsekrets och annonsörer.

Vilka målgrupper representerar Palettens läsare? Och vad tycker de om Paletten?
Det finns ett tydligt samband mellan annonsörernas vilja att annonsera, antalet läsare och kunskap om vilka målgrupper annonsören når genom våra läsare. Här har vi själva inte tillräckligt med kunskap för att kunna förse tänkbara annonsörer med relevanta argument.

Vårt långsiktiga mål är att öka våra intäkter för att ge tidskriften en bättre stabil grund att stå på samt att bli ännu bättre på det redaktionella innehållet genom att ta tillvara på de synpunkter våra brukare har.

I exjobbs-förslaget ingår att:
-utforma, bearbeta och sammanställa enkäter riktade mot Palettens läsare och annonsörer

-utforma, genomföra och sammanställa djupintervjuer med några av Palettens läsare

-utifrån enkätsvar och djupintervjuer tydliggöra och ge förslag på argumentation att användas i marknadsföring mot ovanstående målgrupper

-Se över prenumerations- och annonsörs-databaser och, om tiden tillåter, samla och lägga in målgrupper som saknas

-Ge förslag på en långsiktig handlingsplan för att öka våra prenumeranter och annonsörer


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.