Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-30

Polymerers hållfasthetsegenskaper på små skalor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Jag är doktorand och arbetar med ett forskningsprojekt på KTH Hållfasthetslära där vi håller på att utröna hur polymerer deformeras på små skalor och hur detta kan beskrivas med hållfasthetstekniska modeller. Denna kunskap kan vara av stor vikt vid t.ex. mikrostrukturell design av kompositmaterial och i mikroeletroniktillämpningar. Projektet innefattar bland annat att små glassfärer med varierande diameter (ca 1-20 μm) gjuts in i en polymer. Därefter utförs dragprov under mikroskop. Proverna dras tills plastisk deformation har inträffat kring sfärerna. Dessa plasticerade områden kan då ses med hjälp av polariserat ljus eftersom molekylerna har orienterat sig här. Det är av intresse att studera hur storleken på dessa plastiska områden beror på sfärstorleken. För att de plastiska områdena ska kunna studeras krävs att de har blivit tillräckligt stora innan provet går sönder. Storleken på det plastiska området beror på vilken polymer som används, men vi vet ännu inte vilka polymerer som är bäst lämpade att använda. Jag har hittills provat en polymer (epoxi), som inte fick tydliga plastiska områden.

Projektbeskrivning:
I det här projektet ska provstavar tillverkas i olika polymerer med ingjutna glassfärer. Därefter ska dragprov under mikroskop genomföras så att de plastiska områdena kan iakttas under tiden. Resultaten för de olika typerna av provstavar ska jämföras och slutsatser dras angående vilka polymerer som får stora plastiska områden innan brott.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.