Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-08

Automatisk identifiering av kärnbränsle med bildbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problembeskrivning
På kärnkraftverken utförs varje år omfattande revisioner där kärnbränsle byts ut och förflyttas. Varje bränslepatron är märkt med ett id-nummer som måste säkerställas innan lyft får ske. Denna hantering sker idag helt manuellt av en operatör med hjälp av en undervattenkamera och monitor. Hanteringen är tidsödande och förhållandevis osäker vilket till stor del beror på termiska flöden i vattnet som ger upphov till geometrisk distorsion i bilden och till viss del på strålningen som ger upphov till ¿salt- och pepparliknade¿ brus.

Målsättning:
Att för Mabemas räkning undersöka vilka metoder som kan vara lämpliga för att automatisk identifiera bränslepatroner och utveckla dessa.

Förslag på ingående moment:
-Litteraturstudie för att fastställa vilka befintliga metoder för brusreducering och teckenigenkänning som kan vara lämpliga att använda och vilka nya metoder som måste utvecklas.
-Datainsamling hos våra samarbetspartners, Forsmarks och Oskarshamns kärnkraftverk.
-Utveckling och jämförande studie av olika metoder.
-Programmering av en prototyp som kan testas under revisioner sommaren 2005.

Sökande ska vara bildbehandlande Y:are eller D:are eller motsvarande med goda kunskaper i programmering. Det finns goda förutsättningar för fortsatt anställning.

Omfattning 20 poäng.

Tillträde snarast

Ansökan och frågor till VD Magnus Lundberg, [email protected], 013-153700. Mer info om oss finns på www.mabema.se.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.