Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-14

Modellbygge - Bly/Syra batterier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BT Products AB ingår i BT Industries AB som är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Vi är 8 000 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder. BT koncernen är representerat över hela världen genom hel- och delägda marknadsbolag samt fristående distributörer. Cirka 80 bolag ingår i detta vidsträckta nätverk.

Våra kunder finns huvudsakligen bland stora konsumentorienterade företag med mycket höga krav på effektiv materialhantering. BT ingår i Toyota Industries Corporation. Tillsammans är vi världsledande inom vår bransch.

I Mjölby finns koncernens huvudkontor och två tillverkningsanläggningar med 1400 anställda. Vid avdelningen för konstruktion och produktutveckling har vi ett examensarbete med följande bakgrund:
Nästan alla truckar från BT använder sig av bly/syra batterier som energikälla. För att på ett bra sätt simulera truckarnas energiförbrukning i olika körfall krävs därför en modell av denna energikälla. Modellen kan också användas i mjukvara för att hålla reda på batteriets laddningsstatus.

Arbetsuppgift:
- Du ska sätta dig in i hur ett truckbatteri laddas och laddas ur.
- Arbeta fram en modell av bly/syra batterier som kan användas för simulering.
- Dokumentera modellen med dess begränsningar.
- Redovisa arbetet skriftligt och muntligt

Profil:
Teknolog F,E,Y
Start våren 2005

Omfattning:
20 p, en student

Upplysningar:
Kurt-Ove Stenberg, tfn: 0142 ¿ 865 11
E-post: [email protected]

Ansökan skickas senast 13/2 till:
BT Products AB
Ulrika Björk
Personalavdelningen
595 81 Mjölby
eller mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.