Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Analys av vattenströmning vid dammsugning av pooler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Weda Vatten är ett företag med verksamhet inom rening av dricksvattenreservoarer och swimmingpooler. Man har utvecklat en robot (dammsugare) för detta ändamål med inbyggd framdrift, roterande borstar och uppsugning av slam i filterpåse. Mer information på www.weda.se

I ett examensarbete har visats att varje badande ger ifrån sig ca 3 g organiskt material bestående av hud, hår, fett, urin m m. Det organiska materialet kapslar in bakterier och virus så att det fria kloret inte kommer åt att oskadliggöra dessa samt förenar sig med kloret till aminer med bl a dålig lukt som följd. Dessutom måste större mängd klor tillsättas av reglersystemet som håller den fria klorhalten konstant. Det är alltså viktigt att dammsugaren effektivt suger upp partiklar ur vattnet när roboten lämnas att arbeta i bassängen under natten.

Partiklarna kan vara mycket små, ibland så små att de passerar dammsugarens filter. Av den anledningen förekommer det även att dammsugaren skickar upp bottenvattnet ur bassängen där det får gå ut i avloppet eller till ett sandfilter. Det är naturligtvis viktigt att inte dammsugaren vid sin framfart virvlar upp partiklarna på sådant sätt att de aldrig kommer in i dammsugaren. Idag sugs vattnet in längs en cirkelperiferi på dammsugarens undersida.

Exjobbet går ut på att analysera strömningsförhållandena runt dammsugaren samt föreslå förbättringar. Analysen kan vara teoretisk och/eller praktisk. Målet är att maximera den insugna partikelmängden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.