Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-23

Utnyttjande av spillvärme (TH 12)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Medelstort företag i Västerviks kommun vill samarbeta med studenter med inriktning energiteknik i syfte att nå en effektivare värmeförsörjning. Företaget vill undersöka hur man kan ta tillvara på den spillvärme som går ut från anläggningens smältugnar. Eventuellt kommer undersökningen även omfatta den värme som finns i dammen där kylvattnet cirkulerar. Lämplig uppstart för projektet är våren 04.

Företaget har fyra verksamhetsområden: universalmotorer, DC-motorer, köksmaskiner (Electrolux), pressgjutning i aluminium och zink.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.