Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-21

Beräkning av fordonsfjädring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En uppfinnare har presenterat en ny typ av fordonsfjädring (hjul/karosseri) för Land Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Vi är intresserade av att studera en första tillämpning på banddrivna fordon. Land Systems Hägglunds ingår numera i den stora privatiserade engelska försvarsindustrikoncernen BAE Systems som även är delägare i SAAB AB.

Fjäderkonstruktionen är synnerligen enkel, men innehåller en rad med variabler som var för sig och tillsammans medger justering av fjädringsegenskaperna. Uppgiften är att identifiera och analysera parametrarna och skapa en metod för att genom beräkningar uppnå önskad fjädring i kombination med livslängd. Simulering med FEM är en trolig metod varför du skall ha erfarenhet av och intresse för hållfasthetsberäkningar med FEM.

Då konstruktionen innehåller en hög grad av nytänkande, kommer lösningen att patenteras. De aktuella beräkningarna kommer att beaktas vid den kommersiella bedömningen och stödja patentkraven.

Land Systems Hägglunds kommer att precisera uppdraget och uppfinnaren kan bidra med en ingående beskrivning av kända parametrar. Då arbetet är slutfört kan publicering ske. Arbetet kan med fördel utföras i Örnsköldsvik men ev. även på en högskola.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.