Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-24

Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete 20 p på AstraZeneca R&D Södertälje, Analytical Development

Vi söker en examensarbetare för att arbeta med olika spektroskopiska tekniker; IR, Raman, NIR, UV/VIS, Fluorescens och ev. NMR, MS, LC-DAD. Insamlad data från läkemedelssubstanser, produkter och excipienter ska utvärderas med kemometri både övergripande och utifrån specifika frågeställningar från läkemedelsprojekten.

Bakgrund
Potentialen för spektroskopi i kombination med kemometri har lett till önskemål om att systematiskt använda spektroskopiska metoder. Tanken är att insamlad spektroskopidata skall användas för att karaktärisera läkemedelssubstanser, produkter och excipienter. Idén är att skapa en databas av spektroskopidata som kan användas i analytiska sammanhang t.ex för trendanalyser / klassificeringar, utredningar kring projektfrågeställningar, metodutveckling eller som bibliotek.

Mål
Syftet med arbetet är att utifrån insamlad spektroskopisk data med hjälp av kemometri kunna stödja läkemedelsprojekten med information för olika typer av frågeställningar som uppstår under utvecklingen.

Omfattning
Examensarbetet kommer att bedrivas på AstraZeneca med start under våren 2005 (tidpunkten kan diskuteras). Förutom praktiskt arbete med de olika teknikerna är det önskvärt att utvärdera spektra från de olika teknikerna såväl manuellt som m.h.a. kemometriska verktyg. Studier och litteratursökningar om t.ex. påverkan på spektra av provets packning, temperatur, analysdag, m m kan bli aktuellt. Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt god förmåga att kommunicera och redovisa är en förutsättning för arbetets genomförande. Vi ser helst att den sökande har kunskaper i kemometri.

Kontaktpersoner
Agneta Sterner Molin, tel. 08-553 285 42 och Ulf Appelgren tel. 08-553 281 90.

Hur du ansöker
Maila din CV och ett personligt brev till [email protected] och märk ditt mail ¿Spektroskopisk karaktärisering¿


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.