Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-02

Klassificering av variationer i Trycksaker

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
En av de mest betydelsefulla faktorerna för kvaliteten hos en trycksak är oönskade reflektansvariationer i den tryckta bilden. Idag finns välbeprövade instrumentella metoder för att både detektera och mäta denna variation, men däremot saknas genomtänkta metoder för att klassificera reflektansvariationens karaktär, dvs om den t.ex. är storskalig eller finkornig eller om den innehåller någon typ av systematik/mönster.

Det finns emellertid en rad matematiska och bildanalytiska metoder och hjälpmedel för mönsterigenkänning och klassificering inom många andra tekniska områden. Tanken med detta exjobb är därför att försöka applicera någon eller några av dessa idéer på problemet Variation i Tryck så att man bättre kan skaffa sig en bild av vilken typ av störningar/variationer man har att göra med i en viss trycksak. Därigenom skulle man kunna få värdefull information som vore behjälplig då man är intresserad av vilka faktorer i själva tryckprocessen som kan tänkas ligga bakom eventuella problem.

Projekt
Projektet är tänkt att löpa på ungefär följande sätt:
1. Inleda med att studera enkla metoder som redan finns tillgängliga.
2. Läsa in sig på olika teoretiska angreppssätt för klassificering.
3. Implementera någon/några av dessa angreppssätt och eventuellt
kombinera dem.
4. Att utvärdera en rad olika tryck och se om de implementerade
metoderna kan särskilja på olika typer av störningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.